Okolo Rožmberku

Okolo Rožmberku

22 km, 20 vm

Cíl: Největší český rybník Rožmberk, Rožmberská hospůdka s domácí kuchyní ve Staré Hlíně, občerstvení na Pergole u sv. Víta

Vhodné pro: silniční kolo, horské kolo, dětský vozík, koloběžka

Kudy kam

Napravo od naší půjčovny doleva podél Zlaté stoky 500 m k Hradecké bráně a odtud po cyklotrase 1034, Greenway RD přes Břilici, Přeseku k rozcestníku Rožmberk – hráz 8 km.

Od rozcestníku Rožmberk – hráz po cyklotrase 1035 Lužnická, Greenway RD do Staré Hlíny 6 km.

Ze Staré Hlíny po modré přes Novou Hlínu zpět do Třeboně 8 km.

Zajímavosti a odpočinková místa

Hradecká brána je součástí zdokonaleného městského opevnění budovaného 1525–1527, je situována směrem na Jindřichův Hradec, proto se nazývá Hradecká. Pokud se chcete do města dostat, musíte jednou ze tří hlavních městských bran projít. Další dvě hlavní brány jsou Budějovická a Svinenská.

První třeboňský lázeňský dům Bertiny lázně z roku 1883 jsou známé využíváním vlastností slatiny z třeboňských blat při léčbě pohybového aparátu nebo také vlastností sladkovodní řasy chlorely z produkce místního Mikrobiologického ústavu AV. Oproti lázním Aurora reprezentují pro Třeboň typické lázeňství v jeho komornější podobě.

Chovný rybník Káňov, 11. největší rybník Třeboňska, je zvláštní výpustnými čedičovými troubami, ústícími do Rožmberka. Rybník se musí tedy lovit až po slovení Rožmberka. 0,5 km za obcí Přeseka na rybník Káňov severně navazuje přírodní rezervace Olšina u Přeseky, kde husté vrbové porosty přecházejí ve starou olšinu. Stromy jsou často na chůdových kořenech a jsou ponechány přirozenému vývoji.

Největším lákadlem výletu jak počtem zajímavostí, tak i rozlohou je největší český rybník Rožmberk. V minulosti měl rybník větší rozlohu než dnes, později byla jeho hladina snížena. Hráz rybníka je dlouhá 2,3 km, hloubka vody u hráze je průměrně 6,5 m při hospodářské hladině v rybníku. Hráz je porostlá chráněnými duby, jejichž stáří je odhadováno na 150–400 let. Pod hlavní výpustí rybníka stojí vodní elektrárna a pokračuje odtud původní přirozený tok řeky Lužnice. Výlov rybníka je velkou událostí s kulturním programem, přijíždějí na něj tisíce lidí. Letošní výlov rybníka je stanoven na 14.–16. 10. 2016.

Ve Staré Hlíně Vás občerství v Rožmberské hospůdce.

U Staré Hlíny se nacházejí dvě významné technické památky – dvanáctiobloukový most přes řeku Lužnici na konci Staré Hlíny a po levé straně rybníka Vítek uvidíte pětiobloukový most přes rybník Vítek. Původně dřevěné mosty zde nechal postavit Jakub Krčín. Poté co byly mosty v 18. století strženy, je Schwarzenbergové zbudovali nově v dnešní kamenné obloukové podobě. Jde o památku, která se objevila v několika českých pohádkách, např. ve scéně pohádky Byl jednou jeden král, ve které byla z mostu přes Vítek vysypána všechna sůl z království, byl z něj také shozen král s princeznou v pohádce Z pekla štěstí.

Za Starou Hlínou po pravé straně rybníka Vítek se rozkládá přírodní rezervace Výtopa Rožmberka, území podél vtoku Lužnice do Rožmberka se značně členitým pobřežím, kde vznikla malá, na Třeboňsku zcela ojedinělá říční delta. Na území se vyskytuje mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, jde o tahové shromaždiště vodních ptáků, zimoviště mořských orlů a lokalitu s častějším výskytem vydry. Cesty tudy neprocházejí, ale je zde možný průjezd po řece na sportovní lodi.

Další občerstvovací zastávku si můžete udělat v Nové Hlíně v občerstvení U Coufalů nebo dále ve venkovním posezení mezi rybníky na Pergole u barokní kaple sv. Víta.

mapa