Koupací do Majdaleny

Koupací do Majdaleny

40 km, 60 vm

Cíl: Slunná majdalenská pískovna – ideální ke koupání a opalovačku se zastávkou v hostinci u Pilaře

Vhodné pro: trekové i  horské kolo, dětský vozík, koloběžka

Kudy kam

Nalevo od naší půjčovny po cyklotrase 122 k rozcestníku Na Třeboňské cestě 9 km.

Od rozcestníku Na Třeboňské cestě po modré 3,8 km a z ní se pak na druhé křižovatce za rozcestníkem U červeného kříže odpojit, nezahýbat vpravo, ale pokračovat rovně po cestě, která Vás za necelé 2 km dovede k soustavě rybníků Cep.

Okolo rybníků Cep zpátky na pokračování cyklotrasy 122 9 km.

Po cyklotrase 122 k rozcestníku Kosky 1 km.

Od rozcestníku Kosky po cyklotrase 1010 k rozcestníku Starý Kanclíř 2,5 km.

Od rozcestníku Starý Kanclíř po červené 2 km na cyklotrasu Lužnická a po ní k rozcestníku Dlouhý most 3 km.

Od rozcestníku Dlouhý most po zelené přes Rozvodí k rozcestníku Zámecké polesí 4 km.

Od rozcestníku Zámecké polesí dál po cestě rovně na naučnou stezku Třeboň – Hrádeček 2,5 km.

Po naučné stezce Třeboň – Hrádeček zpět do Třeboně 1,6 km nebo 2,5 km podle toho, kterým směrem se vydáte.

Zajímavosti a odpočinková místa

Hráze rybníka Svět a Opatovického rybníka jsou lemované krásnými prastarými duby. Pod světskou hrází uvidíte rybářské sádky, v jejichž prodejně si můžete po výletu nakoupit místní rybí speciality. A na konci hráze Opatovického rybníka v historické budově bývalého Opatovického mlýna sídlí Mikrobiologický ústav AV, který se zabývá výzkumem založeným na řasách. Od června do září se konají prohlídky Opatovického mlýna.

V lesních porostech za Majdalenou Vás příjemně překvapí přírodní koupání v písečných lomech Cep I a Cep II s různými malými plážemi otevřenými slunci . Vstupů do vody je více, záleží jen na Vás, kde se Vám to bude líbit. Jde o lokalitu ekologicky významnou, možná zahlédnete i nějakou z chráněných žab, čolků, vážek nebo snad plavuněk, žabníčků či šáchorků.

Přírodní rezervace na Ivance u pískovny Cep je oblast řeky Lužnice a její nivy s mnoha tůněmi a na ně navázanými rostlinami a živočichy. Řeka je tu využívána pro vodní turistiku a vodáky tak mezi olšovím a vrbovím může překvapit např. ledňáček, rejsec nebo třeba vydra.

O kousek dál za rezervací je vodácky nechvalně proslulý jez Pilař, v němž byly zmařeny desítky vodáckých životů. Již za středního stavu vody se pod třímetrovým jezem tvoří nebezpečný vodní válec. Je tedy záhodno respektovat upozornění varovné cedule a loď přenést přes toto místo po břehu.

U jezu Vás vzpruží návštěva stylového venkovského hostince U Pilaře.

Rybník Nový Kanclíř je místem vyhledávaným rekreačními a sportovními rybáři, kteří si chtějí ulovit kapra, štiku, úhoře a další hezké ryby.

Přírodní rezervace Staré jezero je oblast rybníka Staré jezero s řadou ostrovů, mohutnou hrází se staletými duby, slatiništi a s mnoha hnízdícími vodními druhy ptáků. V době migrace se zde shromažďují řádově stovky ptáků.

Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka je oblast s vysokou koncentrací chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, vázaných na typické močálovité prostředí této krajiny.

Rozvodí je místo, kde se řeka Lužnice dělí na Starou a Novou řeku. Kanál, později nazvaný Nová řeka, vybudoval Jakub Krčín z Jelčan v 16. století. Odvádí část vody z Lužnice do Nežárky. Při povodních chrání rybník Rožmberk, kterým Lužnice protéká, před protržením hráze.

U rozcestníku Zámecké polesí se po pravé straně rozprostírá přírodní památka Soví les. Jde o jehličnatý les pralesovitého charakteru s výskytem vzácných druhů bezobratlých, především brouků, a jak sám název napovídá také ptáků (např. čáp černý, orel mořský, sýc rousný, kulíšek nejmenší a další). Území je veřejnosti přístupné.

mapa