K Emě Destinnové přes pralesy a močály

K Emě Destinnové přes pralesy a močály

32 km, 70 vm

Cíl: Pomníček Emy Destinnové u Nové řeky a restaurace U Emy Destinnové

Vhodné pro: horské i trekové kolo, dětský vozík, koloběžka, nordic walking hole

 

Kudy kam

Od naší půjčovny proti proudu Zlaté stoky po naučné stezce Třeboň – Hrádeček a po 1,5 km zahnete doprava podél Prostřední stoky a pojedete 2,5 km až k rozcestníku Zámecké polesí.

Od rozcestníku Zámecké polesí po zelené přes Rozvodí k rozcestníku Dlouhý most 4 km.

Od rozcestníku Dlouhý most doleva po cyklotrase Lužnická k Stříbřeckému mostu 5,3 km.

Od Stříbřeckého mostu po zelené k Pomníku Emy Destinnové 300 m.

Od Pomníku Emy Destinnové do restaurace U Emy Destinnové, tedy zpět k mostu a přes něj 300 m.

Z restaurace U Emy Destinnové po cyklotrase 1035 přes Stříbřec a po 3,5 km odbočit z asfaltové cyklotrasy vpravo na cestu štěrkovou, na rozcestí 3 cest cestou prostřední, kolem Humlenského rybníka a rybníka Podsedek k rozcestníku Starý Hospodář – rybník 4 km.

Od rozcestníku Starý Hospodář – rybník po žluté zpátky do Třeboně 10 km.

 

Zajímavosti a odpočinková místa

U rozcestníku Zámecké polesí se po pravé straně rozprostírá přírodní památka Soví les. Jde o jehličnatý les pralesovitého charakteru s výskytem vzácných druhů bezobratlých, především brouků, a jak sám název napovídá také ptáků (např. čáp černý, orel mořský, sýc rousný, kulíšek nejmenší a další). Území je veřejnosti přístupné.

Rozvodí je místo, kde se řeka Lužnice dělí na Starou a Novou řeku. Kanál, později nazvaný Nová řeka, vybudoval Jakub Krčín v 16. století. Odvádí část vody z Lužnice do Nežárky. Při povodních chrání rybník Rožmberk, kterým Lužnice protéká, před protržením hráze.

Od Rozvodí Vás podél Nové řeky povede asi šestikilometrová Novořecká hráz. Zároveň se od tohoto místa ocitáte v národní přírodní rezervaci Stará a Nová řeka s vysokou koncentrací chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, vázaných na vodní prostředí a zrašelinělé substráty. Novořecká hráz je lemována mnoha staletými duby a lípami, nejeden z těchto stromů má obvod kmene přes 7 m.

Mezi Novořeckou hrází a Humlenským rybníkem se nachází přírodní rezervace Novořecké močály, pohádkově bažinaté území s prastarými stromy Vás tedy bude provázet po cestě k pomníčku i na cestě zpáteční.

Památník Emy Destinnové je místo, kde slavná pěvkyně ráda lovila ryby.

Restaurace U Emy Destinnové je vítaným místem odpočinku na dlouhé cestě všech výletníků.

mapa