Do kojákovického muzea

Do kojákovického muzea

28 km, 90 vm

Cíl: Venkovské muzeum Kojákovice, otevřeno v létě denně kromě čtvrtka nebo podle domluvy, Spolský rybník

Vhodné pro: horské i trekové kolo, dětský vozík, koloběžka

možná zastávka s občerstvením v obcích Branná, Hrachoviště, Kojákovice, Spolí

Kudy kam

Nalevo od naší půjčovny po zelené přes Brannou do Kojákovic 12 km.

Z Kojákovic po cyklotrase 1034, Greenway RD 3 km a odbočit doleva na žlutou ke Spolskému rybníku 3 km.

Od Spolského rybníka po červené přes Spolí kolem rybníka Svět zpátky do Třeboně 10 km.

Zajímavosti a odpočinková místa

Opatovický rybník je desátý největší rybník Třeboňska. Slouží k chovu ryb a v omezené míře i k rekreaci. Hráz rybníka je porostlá staletými duby a v historické budově bývalého Opatovického mlýna sídlí Mikrobiologický ústav AV, který se zabývá výzkumem založeným na řasách. Od června do září se konají i prohlídky Opatovického mlýna.

Přírodní památka Branské doubí za Opatovickým rybníkem je území s vlhkou doubravou parkového charakteru s přestárlými exempláři dubu letního, skýtající útočiště pro řadu ohrožených a chráněných živočišných druhů, především brouků a ptáků. Dnes je součástí bažantnice Prátr. Oblast je volně přístupná.

Přírodní rezervace Ruda u Kojákovic je oblast kolem části rybníka Ruda za Brannou po levé straně Vaší další cesty. Má význam jako botanická lokalita a jako hnízdiště vodního ptactva.

V Kojákovicích se nachází soubor typických jihočeských statků. Vesnička je jedinečná tím, že se zde dochovala původní urbanistická zástavba ze 14. století, a je tedy zařazena mezi vesnické památkové zóny. Souvislosti se dozvíte ve Venkovském muzeu Kojákovice, v budově bývalé školy. Muzeum Vás provede venkovským životem v minulých staletích, představí předměty denní potřeby i nelehká období minulých dob.

Spolský rybník je vyhledávaným místem k rekreaci. Je využívaný také jako rybník chovný, jako takový je ale neobvyklý svou hloubkou, což souvisí s tím, že byl původně určen jako zásobárna vody v době sucha a stavidlo přívalových vod pro rybník Svět.

Rybník Svět je sedmý největší rybník Třeboňska. Mohutná hráz rybníka Svět je dlouhá 1525 m, lemovaná je krásnými vzrostlými duby. Rybník je využíván především pro rybochovné účely, konají se zde ale například i vyhlídkové plavby.

V parku přiléhajícím k hrázi rybníka Svět stojí dvoupodlažní Schwarzenberská hrobka v pseudogotickém slohu ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, dostavěná roku 1877. V samotné hrobce, která se nachází pod hladinou rybníka Svět, je uloženo 26 rakví s těly Schwarzenbergů, jejichž srdce jsou však uschována v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. V roce 1947 byla hrobka zestátněna a roku 2009 v rámci dědického řízení opět navrácena do vlastnictví rodu Karlu Schwarzenbergovi. Prohlídky jsou kromě zimního období od úterý do neděle.

Pod světskou hrází je areál rybářských sádek, kde můžete navštívit místní prodejnu a koupit si rybu nebo různé rybí produkty.

mapa